BAŞKAN OKTAY MERSİN FİNANSMANA ERİŞİM YOKSA ÜRETİM YATIRIM İSTİHDAM VE İHRACAT GÜCÜMÜZ DURABİLİR       

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED)’nun da üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), hızla yükselen ticari kredi faizlerinin işletmelere etkisine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat gücümüzün sürdürülebilirliği için bankaların kredi maliyetlerini düşürüp, finansmana erişim kanallarını açması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, KGF’nin acil devreye alınması ve Eximbank’ın doğrudan teminat mektupsuz ihracat desteğine geçmesi gerektiği belirtildi.

DENİZLİ 19.01.2022, 17:02 19.01.2022, 19:47
BAŞKAN OKTAY MERSİN FİNANSMANA ERİŞİM YOKSA ÜRETİM YATIRIM İSTİHDAM VE İHRACAT GÜCÜMÜZ DURABİLİR       

TÜRKONFED Başkan Yrd. ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin ekonomi politikaları ile alakalı görüşlerini paylaştı

Şu anda iktisat kurallarına aykırı bir pozisyonla yönetilmekteyiz, herkes faize takılıyor. İlk kez iş dünyası faiz artmasını istiyor. Zaten reel faiz yüksek. Bizlerin işletme ve yatırım sermayesine ihtiyacı var. Bankalar kredi vermekten kaçınıyor. İşletme sermayesi nedeniyle Mart ve Nisan’da ciddi kayıplar olacaktır. Akıllı davrananlar işi bırakacak, diğerleri de işletme sermayesi olmayacağı için dağılıp gidecektir. Yerine koyma maliyetleri çok yükseldi, sermayeye ihtiyaç var ama ulaşamıyoruz. Denizli özeline bakacak olursak burada ciddi bir yatırımcı ruhu var ama limana ulaşma sıkıntısı var. Antalya ve İzmir limanlarının ortasındayız, Demiryolu için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Aydın ve Denizli otobanı yapılıyor onun devamında da Antalya otobanı yapılacak. Bu sayede iki taraftan da ihracat yapma şansı elde edeceğiz. Turizm ve otelcilikte vergi ve KDV’ler ile ilgili sorunlar yaşanmakta, zamların üst üste yapılması herkesin dengesini bozuyor.  

TÜRKONFED BASIN AÇIKLAMASINDA ŞU GÖRÜŞLERE YER VERİLDİ

Bir üretim ekonomisinde yaşıyoruz. Türk ekonomisinin kalbi olan sanayi sektöründe; katma değer, verimlilik, ihracat, ham madde, yatırım, kredi ve çalışan emeği gibi süreçler belirli maliyetler ile bir araya gelerek pazara üretim gerçekleştiriyor. Bu karmaşık sürecin sağlıklı işleyişi ve katma değer yaratması için öngörülebilirliğin sağlanması önem kazanıyor. Ülkemizde büyümenin sürdürülebilirliği ve kalitesi için yüksek enflasyon-faiz-kur sarmalından bir an önce kurtulup, öngörülebilirliği sağlayarak, yatırım, üretim, istihdam ve katma değerli ihracata odaklanmamız gerekiyor. Ancak içinde bulunduğumuz bu sarmal, pandeminin yol açtığı global kriz ve yapısal sorunlarımızın da etkisiyle iç piyasadaki alışverişi ve dış ticareti durma noktasına getirdi.

Firmaların işletme sermayesi ihtiyacında son bir yılda dört kata yakın artış görülen sektörler oldu. Politika faizine kıyasla bankaların ticari işletmelere uyguladığı kredi faizleri iki kat artış gösterdi. Sanayicilerimizin ve reel sektörün yatırım iştahının devam etmesi, ekonomimizin bel kemiğini oluşturan 3,2 milyonu aşkın KOBİ’mizin ayakta kalması için gerek devlet gerekse de finansa sektörü tarafında finansmana erişim kanallarının bir an önce açılması gerekiyor.

Çatısı altındaki 30 federasyon ve 284 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirketi temsil eden Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan TÜRKONFED, finansmana erişim kanallarının açılması ile destek mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik önerilerini şu şekilde açıkladı.

Bankalar kredifaizlerini düşürmeli, katı kurallardan vazgeçmeli

Özellikle kurdaki oynaklık nedeniyle banka ve piyasa oyuncularının izlediği ‘bekle-gör’ politikası, iş dünyasını zor durumda bırakmıştır. Ticari kredi faizlerinde son yılların en sert artışları yaşanmış, özel bankaların faiz oranları yüzde 35’leri bulmuştur. Kamu bankalarındaki oranlar yüzde 15-17 arasında seyretse de onlar da kredi verme konusunda limitli ve iştahsız davranmaktadır. Diğer taraftan tüm bankalar kredi kullanımında katı kurallar uygulamaktadır. Bazı bankalar, yalnızca kendi bankalarında hesabı olan tedarikçilere ödeme yapılması koşulunu öne sürmekte, bankadan bankaya transfere veya başka bankadaki kredinin kapatılmasına izin vermemektedir.

Bu koşullarda bankaların tek taraflı oran artışına maruz kalan işletmeler herhangi bir pazarlık şansına da sahip olmadıklarından finansmana erişememektedir. Firmalarımızın kapanmaması, istihdam ve iş gücü piyasasının daha fazla bozulmaması için firmalarımızın işletme sermayesi, bankacılık sistemi tarafından desteklenmelidir. Bu süreçte bankalar firmalara ayırdıkları kredi limitlerini artırırken, talep edilen kredi faizlerini de indirmelidir.

KGF destekli mekanizmalar devreye alınmalıdır

Özellikle yatırım ve ihracat odaklı şirketlerde KGF’nin yeniden, daha ucuz maliyetli kredi kanalını açmasına yönelik çok büyük bir beklenti oluşmuştur. Bu kapsamda TÜRKONFED olarak, 2021 yılı Ağustos ayında açıklanan KGF destekli mekanizmaların bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz.

Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere;

Talep edilen miktarın yüzde 30’unun işletme sermayesi olarak, nakit hesaba aktarılmasını,

Kalan yüzde 70’lik kısmın bankaların kredilendirme şeklindeki gibi fatura karşılığı alışveriş yapılan firmaya bankanın ödemesi olarak gerçekleşmesini,

Tıpkı kredi kartı gibi yüzde 70’lik kısmın KGF Kartı şeklinde olmasını, firmanın mal aldığı yere kartla ödeme yapmasının sağlanmasını öneriyoruz.  

Bu mekanizmayı hayatı geçirdiğimiz takdirde gerçekten ihtiyaç duyan, bu krediyi doğru bir şekilde değerlendirecek olan firmaların krediye ulaşması sağlanabilir.

Eximbank’ın doğrudan teminat mektupsuz ihracat desteğine geçmelidir

İhracatın geliştirilmesi, uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması hedefiyle faaliyet gösteren Eximbank’ın verdiği kredilerin bankalardan teminat mektubu alınarak ve ancak firmaların ticari banka limitlerinden harcanmak suretiyle erişilebilmesinin yanı sıra banka kredileri ile yarışacak düzeye gelmesi de ihracatçı firmalarımızı zor durumda bırakmaktadır. İhracatı desteklemek için Eximbank kredilerinin uygun koşullarda verilmesi sağlanmalıdır. Eximbank’ın doğrudan teminat mektupsuz ihracat desteğine geçmesi de yararlı olacaktır.

Ekonomi yönetiminin kısa vadeli önlemler yerine yapısal sorunları çözecek politikalar geliştirmesi ve finans sektörünün üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda, 2022 yılında işletme sermayesi ihtiyacı giderilirken, reel sektörün finansmana erişim kanallarının açılması da sağlanabilir. Aksi durumun üretim, yatırım ve istihdamı durma noktasına götürecek bir sürece yol açabileceğine dair ciddi endişelerimiz olduğu belirtmek isteriz.

Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu

TÜRKONFED ÜYESİ BÖLGESEL FEDERASYONLAR VE SORUMLULUK ALANLARI

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) - Antalya-Isparta-Burdur

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) - Bartın-Karabük-Zonguldak

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) – İzmir

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) - Adana-Mersin

Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) - Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) - Mardin-Batman-Şırnak-Siirt

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) - Şanlıurfa-Diyarbakır

Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) - Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) - Van-Muş-Bitlis-Hakkari

Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) - Elâzığ-Malatya-Bingöl-Tunceli

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) - Aydın-Denizli-Muğla

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) - Balıkesir-Çanakkale

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) - Adıyaman-Gaziantep-Kilis

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) – Ankara

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) - Erzurum-Erzincan-Bayburt

İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) – İstanbul

Kapadokya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (KAPADOKYASİFED) - Nevşehir-Aksaray-Niğde-Kırıkkale-Kırşehir

Kuzey Anadolu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (KUZAFED) - Kastamonu-Çankırı-Sinop

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) - Bursa-Eskişehir-Bilecik

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) - Konya-Karaman

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) - Samsun-Tokat-Çorum-Amasya

Orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (ORSİFED) - Kayseri-Sivas-Yozgat

Serhat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (SERHATSİFED) - Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) - Tekirdağ-Edirne-Kırklareli

Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED) -  Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak

SEKTÖREL FEDERASYONLAR

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED)

banner93
Yorumlar (0)
18
hafif yağmur
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 16:56
Akşam 20:19
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31