Özel sektörün yurtdışı borcu uzun vadede arttı | Denizli Online Haber | Denizli Haber

Özel sektörün yurtdışı borcu uzun vadede arttı

Özel sektörün yurtdışı borcu uzun vadede arttı

Özel sektörün yurtdışı borcu uzun vadede arttı : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Mart ayı ‘Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı.

Buna göre; Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2015 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 7,5 milyar dolar artarak 203,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,9 milyar dolar azalarak 18,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 199 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 196 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 792 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5,0 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 13,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 663 milyon dolar artışla göstererek 2,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90,0’ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,1 milyar dolar arttığı gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,0 milyar dolar azalarak 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 203,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,8’inin dolar, yüzde 34,0’ının euro, yüzde 5,1’inin Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 49,6’sının dolar, yüzde 31,2’sinin euro, yüzde 18,8’inin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mart sonu itibarıyla, 203,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 47,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 85,8’ini finansal kuruluşların 16,0 milyar dolar tutarındaki borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. denizli haber online

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.