Denizli Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) emir ve yasaklarını yayınladı | Denizli Online Haber | Denizli Haber

Denizli Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) emir ve yasaklarını yayınladı

Denizli Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) emir ve yasaklarını yayınladı. İl Olağanüstü Hal Bürosu’ndan duyurulan 5 maddelik OHAL kararlarına uyulmaması halinde bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilecek.

1-İl sakinlerimiz ile İlimize girecek hariçten kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti getirilmiştir. Bu mecburiyete uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre  219 TL.ceza uygulanacaktır.
2-Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli yasaklanmıştır.
3-Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddelere veya yıkıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler, boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulması, hazırlanması, yapılması veya nakli yasaklanmıştır.
4-İlimiz genelinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis ve teşekküllerin bulunduğu alanlara girişi veya çıkışı düzenlemek, kayıt altına alma işlemlerinden ilgili Kurum Müdürlüleri sorumlu olacaktır.
5-Olağanüstü Hal Kanununun ceza hükümleri başlıklı 25. Maddesi 1. Fıkrasının (b) bendi gereğince;
Valiliğimiz tarafından bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.